ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2017

മത്സരഫലങ്ങള്‍ (Final)

Item wise

School Points

Advertisements
Posted in Uncategorized | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രമേളയുടെ മുഴുവന്‍ ഫലങ്ങളും കാണാന്‍ ‘മത്സരഫലങ്ങള്‍’ എന്ന മെനു ക്ലിക് ചെയ്യുക

Posted in Uncategorized | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ചിത്രം | Posted on by | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം-2016 സമയക്രമം

ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക
kalolsavam-order-of-events

Posted in Uncategorized | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

kal

ചിത്രം | Posted on by | 1 അഭിപ്രായം

ശാസ്ത്രമേള മത്സരഫലങ്ങള്‍ക്ക്
‘മത്സരഫലങ്ങള്‍’ എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Posted in Uncategorized | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഐ.റ്റി.ക്വിസ് – തീയതി മാറ്റം

18.10.2016 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഐ.റ്റി.  ക്വിസ്  19 .10 .2016ന് ചുവടെ കൊടുത്ത രീതിയില്‍  പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

യു.പി വിഭാഗം – 10 മണി 
എച്ച്.എസ്സ് വിഭാഗം – 11 മണി
എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വിഭാഗം – 12 മണി

മേളയുമായിബന്ധപെട്ട  contact No :
9961846491 കെ .പി  സുനിൽകുമാർ (പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ, ശാസ്ത്രമേള )

Posted in Uncategorized | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ